Presseinformasjon om koronasituasjonen i Oslo

Mediehenvendelser til byrådet om koronasituasjonen i Oslo.

Kontakt pressevakt

Telefonen er betjent kl. 08:00–16:00. Utenom åpningstiden kan du kontakte:

Pressevakten er kun ment for journalister og mediehenvendelser som skal til byrådsavdelingene. Her finner du informasjon om testing og prøvesvar.

Pressemeldinger

Status om kommunens håndtering av korona

Politiske saker om korona

Se alle politiske saker om korona i e-Innsyn