Til innhold
Kontakt hjemmetjenesten

Private leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Du finner kontaktinformasjon til private leverandører av BPA ved å velge din bydel under.

Kontakt private leverandører av BPA i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om tjenester eller søknadsprosess? Kontakt søknadskontoret i din bydel