Til innhold

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

Søk hjemmehjelp ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt hjemmetjenesten i din bydel

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Oslo kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Priser for hjemmehjelp
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradragGrunnbeløpTimesatsUtgiftstak
Inntil kr 187 272under 2 Gkr 33kr 200 per mnd
Fra kr 187 2722-3 Gkr 74kr 7 400 per år
Fra kr 280 9083-4 Gkr 191kr 19 100 per år
Fra kr 374 544 og oppover4 G og overKr 315kr 31 500 per år

*Priser fra og med 1. januar 2018
Grunnbeløp i folketrygden

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel

Fritt brukervalg

Slik bytter du leverandør av hjemmetjenester

Kvalitetsrapporter

Her finner du kvalitetsrapporter for hjemmetjenester