Til innhold

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Finn søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt hjemmetjenesten i din bydel

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Oslo kommune.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Priser for hjemmehjelp
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradragGrunnbeløpTimesatsUtgiftstak
Inntil kr 193 766under 2 Gkr 35kr 210 per mnd
Fra kr 193 7662-3 Gkr 76kr 7 600 per år
Fra kr 290 6493-4 Gkr 194kr 19 400 per år
Fra kr 387 532 og oppover4 G og overKr 319kr 31 900 per år

*Priser fra og med 1. januar 2019
Grunnbeløp i folketrygden

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel

Fritt brukervalg

Slik bytter du leverandør av hjemmetjenester

Kvalitetsrapporter

Her finner du kvalitetsrapporter for hjemmetjenester