Til innhold
Hjemmetjenester

Aktivitetstid for eldre

Aktivitetstid for eldre er én ekstra time i uken fra hjemmetjenesten. Du kan selv bestemme hvordan du vil bruke denne timen. Tilbudet er for eldre som allerede har eller skal få hjemmetjenester.

Aktivitetstid gis av hjemmetjenesten i bydelene som driver med hjemmehjelp (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Hensikten er å bidra til en bedre hverdag gjennom aktivitet og deltagelse.

Målgruppe

Du må være over 67 år for å motta tilbudet. Er du over 60 år og ønsker aktivitetstid, ta kontakt med hjemmetjenesten i bydelen din.

Hjemmetjenesten vurderer om aktivitetstid passer ditt behov sammen med deg og eventuelt dine pårørende.

Hvor mye aktivitetstid får du?

Du får én time aktivitetstid i uken. Tiden kan også spares opp til tre timer hver 6. uke, for eksempel om du vil dra på konsert eller gå på teater. 

Alle som får aktivitetstid begynner med en «startbank» på 1-3 timer som en slags bonus.

Pris

Tilbudet er gratis og bydelen betaler ledsagers eventuelle utgifter. Du betaler selv for transport og egne utgifter til inngangsbillett eller mat.

Kontakt

For mer informasjon om aktivitetstid, kontakt hjemmetjenesten i bydelen din.