Tannhelse og tannlege

Tannhelsetilbud og smittevern

Vi tar igjen imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

Ordinære kontroller og undersøkelser

Tannhelsetjenesten i Oslo tar nå imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser i tråd med anbefalingen fra helsemyndighetene.

Pasienter og eventuelt ledsager vil i forkant av timen bli bedt om å avklare smittestatus.

Pasienter får innkalling

Pasienter vil få timeinnkalling på SMS. Dersom du har spørsmål knyttet til din timeinnkalling ber vi deg om å ta kontakt med din lokale tannklinikk.

Akutt behov for tannhelsehjelp?

Hvis du har akutt behov for tannhelsehjelp ber vi deg ta kontakt med din lokale tannklinikk på telefon. Dette gjelder enten du benytter et offentlig eller et privat tilbud, og enten du er koronasmittet eller frisk. 

Hvis du har symptomer på smitte eller er smittet av korona vil tanntannhelsepersonell henvise deg til en tannklinikk som tar imot pasienter med påvist eller mistenkt smitte.

Friske, ikke smittede pasienter behandles ved sin ordinære tannklinikk.

Se offentlige tannklinikker eller se oversikt over private tannleger (Oslotann.no).

Tannleger kan henvise pasienter med påvist eller mistenkt smitte til:

  • Den offentlige tannhelsetjenesten: En tannklinikk for egne pasienter/prioritert klientell. Henvisning nødvendig
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst: Akuttilbud for egne pasienter, samt pasienter som er henvist for akutt tverrfaglig spesialistbehandling. Se mer informajson hos www.tkost.no
  • Det odontologiske fakultet: Nødvendig tannbehandling etter fastlagte kriterier. Behandler både friske og smittede pasienter. Henvisning nødvendig.
  • Privat tannhelsetjeneste: Ta kontakt med egen fast tannlege eller se oslotann.no.