Tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige i Oslo

Vi tilbyr gratis tannhelsetjenester til rusmiddelavhengige i Oslo. Å ta imot tilbudet er frivillig. Ønsker du å gå til privat tannlege, må du betale behandlingen selv.

Rusmiddelavhengige på institusjon eller MAR Oslo

Beboere i Velferdsetatens rusrehabiliteringsinstitusjoner med opphold lengre tre måneder vil få tilbud om gratis tannhelsetjeneste. Beboere og brukere vil bli informert og henvist til aktuelle tannklinikker av den enkelte institusjon.

Rusmiddelavhengige i statlig godkjent helseinstitusjon

Pasienter som har opphold over tre måneder gir rett til gratis nødvendig tannbehandling. Du vil bli informert og henvist til aktuell tannklinikk av den enkelte institusjon. Tannbehandlingen skal gjøres av offentlig tannhelsetjeneste i Oslo kommune.

Du har rett til nødvendig tannbehandling så lenge institusjonsoppholdet varer.

Personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Rusavhengige som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og som har fått godkjent behandling av Helse Sør-Øst har rett til gratis nødvendig tannbehandling. Man må bo i Oslo kommune.

Rehabiliteringen må strekke seg over tre måneder. Dersom rehabiliteringen avsluttes, avsluttes også tilbudet om tannbehandling. Tannbehandlingen skal gjøres av offentlig tannhelsetjeneste i Oslo kommune.