Til innhold
Hvem får gratis tannbehandling?

Tannbehandling for rusmiddelavhengige

Endringer i tannlegetilbudet

Tilbudet på alle tannklinikker, både offentlige og private, er endret for å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte.

Vi tilbyr gratis tannhelsetjenester til følgende grupper rusmiddelavhengige i Oslo:

Personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Du behandles i den bydelen NAV-kontoret ditt ligger. Du har rett til gratis tannbehandling når du har vært under LAR i 3 måneder eller mer. Retten faller bort når du ikke lenger er i LAR. Å ta imot tilbudet er frivillig. Ønsker du å gå til privat tannlege, må du betale behandlingen selv.


Kontakt den aktuelle tannklinikken om du har spørsmål.

Rusmiddelavhengige i kommunal rehabilitering

Brukere i medikamentassistert rehabilitering (MAR) i Oslo og rusmiddelavhengige i kommunale rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjoner. 

Rusmiddelavhengige i statlig godkjente helseinstitusjoner
Statlig godkjente helseinstitusjonerAvdelingTannklinikk
Oslo universitetssykehus HF, Gaustad, Senter for rus- og avhengighetsbehandlingAvd. avhengighetsbehandling voksne - døgnenhet 1Tannklinikken Majorstuen
Avd. avhengighetsbehandling voksne - døgnenhet 2Tannklinikken Lillo
Avd. avhengighetsbehandling ungeTannklinikken Smestad
TrasopklinikkenTannklinikken Ulsrud
IncognitoklinikkenTannklinikken Linderud senter
A-senteretTannklinikken Mølla
Kvinnekollektivet ArkenTannklinikken Lillo
TyrilistiftelsenTannklinikken Tøyen senter
 

Lavterskel tannhelsetilbud

Pasienter som skal benytte seg av lavterskeltilbudet må ha med henvisning fra en lavterskelrusinstitusjon eller Feltpleie. Pasientene skal henvises til Tannklinikken Sentrum og tilbudet er åpent på fredager. Henvisningen kan eventuelt fakses til klinikken på forhånd, faks.nr.: 23 43 01 01.

Tilbudet er et samarbeid mellom Velferdsetaten og Tannhelsetjenesten. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Velferdsetaten.