Tannbehandling for personer som har en psykisk utviklingshemming

Psykisk utviklingshemmede tilbys gratis tannbehandling i regi av Tannhelsetjenesten hele livet.

Bydelen din kan formidle kontakt med Tannhelsetjenesten.