Hvem får gratis tannbehandling?

Tannbehandling for personer som har en psykisk utviklingshemming

Tannhelsetilbud og smittevern

Vi tar igjen imot pasienter til ordinære kontroller og undersøkelser, i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.