Tannbehandling for personer med sterk tannlegeangst

Tannhelsetjenesten i Oslo har i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ, et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer over 21 år som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannlegeskrekk (odontofobi), TOO-behandling. Målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling

Først avklarer vi om pasienten oppfyller kriteriene for å bli omfattet av tilbudet. Dette gjør vi gjennom samtale og et diagnostisk intervju med psykolog.

Kjernen i behandlingen er gradvis tilvenning i tannbehandlingssituasjonen, og er i første omgang en fobibehandling. Pasienten møter et behandlingsteam som består av tannhelsesekretær, psykolog og tannlege.

TOO-tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet og derfor gratis for pasienten. Pasienten kan imidlertid måtte betale dersom tannlegen gjennomfører tannbehandling utover tilvenningen. Les mer om TOO-tilbudet her.

Du kan selv ta kontakt med behandlingsteamet for å avtale time.
Annet helsepersonell kan også ta kontakt på dine vegne. Henvisning er ikke nødvendig.

Kontaktinformasjon

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Telefon: 23 69 39 00
E-post: klinikk.tko@viken.no