Til innhold
Tannhelse og tannlege

Endringer i tannlegetilbudet

Tilbudet på alle tannklinikker, både offentlige og private, er endret for å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte.

Gradvis opptrapping i tannhelsetilbudet

Tannklinikkene vil ha en gradvis opptrapping av aktivitet, samtidig som tilbudet om akuttbehandling opprettholdes. Tannklinikkene følger de nye anbefalingene for tannhelsetjenester fra Helsedirektoratet. Mange planlagte tannbehandlinger vil fortsatt bli utsatt. Dette gjøres for å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte. De det gjelder får en SMS om at timen er utsatt og ny time sendes senere. Vi vurderer om det er faglig forsvarlig å utsette den avtalte behandlingen.

Kontakt din tannklinikk dersom du har spørsmål.

Prioriterte behandlinger

Det blir ikke helt normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene. Våre klinikker er åpne, men du slipper ikke inn på klinikken uten forhåndsavtale. Alle pasienter og eventuelle ledsagere avklares for eventuelle luftveisinfeksjoner per telefon på forhånd. Pasienter med behov for ledsager får ha med seg kun én person.

Tannhelsetjenesten prioriterer:

  • Smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner
  • Tilstander der det foreligger infeksjonsrisiko
  • Løse kroner/broer/fyllinger
  • Store hull i tennene og andre tilstander som kan bli smertefulle eller infisert uten behandling
  • Tannbehandling i narkose til pasienter som ikke mestrer vanlig tannbehandling
  • Annen utsatt behandling som er nødvendig for å redusere skader

Vanlige undersøkelser, kontroller og behandling av ufarlige tilstander blir dessverre utsatt en stund til.

Akutt behov for tannhelsehjelp?

Ta kontakt med din vanlige tannlege på telefon, hvis du har akutt behov for tannhelsehjelp. Dette gjelder enten du benytter et offentlig eller et privat tilbud, og enten du er koronasmittet eller frisk. Vi skal legge til rette for at du får forsvarlig tannhelsehjelp, og du skal ikke møte opp på klinikken.

Hvis det er nødvendig, vil tannlegen henvise deg til en tannklinikk som tar imot pasienter med påvist eller mistenkt smitte.

Friske, ikke smittede pasienter som trenger akutt tannhelsehjelp, behandles ved sin vanlige tannklinikk.

Se offentlige tannklinikker eller se oversikt over private tannleger (Oslotann.no).

Tannleger kan henvise pasienter med påvist eller mistenkt smitte til:

  • Den offentlige tannhelsetjenesten: En tannklinikk for egne pasienter/prioritert klientell. Henvisning nødvendig
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst: Akuttilbud for egne pasienter, samt pasienter som er henvist for akutt tverrfaglig spesialistbehandling. Etter henvisning fra fast tannlege, se info på www.tkost.no
  • Det odontologiske fakultet: Nødvendig tannbehandling etter fastlagte kriterier. Behandler både friske og smittede pasienter. Henvisning nødvendig.
  • Privat tannhelsetjeneste: Ta kontakt med egen fast tannlege eller se www.oslotann.no.

Ingen virksomhet utenfor tannklinikkene

Oppsatte avtaler på institusjoner og utadrettet folkehelsearbeid som for eksempel ved sykehjem og helsestasjoner er avlyst.