Sagene lokalmedisinske senter

Kontakt

Telefon

23 39 18 10

E-post

Postadresse

Sagene lokalmedisinske senter, Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen, 0401 OSLO

Besøksadresse

Vitaminveien 4, 4.etasje, 0485 OSLO

E-post kan ikke benyttes til timebestilling.

Åpningstider

Uke 48

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Uke 49

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Uke 50

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Telefontid

Uke 48

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 49

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 50

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Sagene lokalmedisinske senter

Sagene lokalmedisinske senter er et kommunalt fastlegekontor i Bydel Sagene. Senteret er spesielt tilrettelagt for personer som bor i Bydel Sagene og som har behov for sammensatte helsetjenester over tid. Senteret samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i bydelen. Samtidig er Sagene lokalmedisinske senter et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere.

Sagene lokalmedisinske senter er bydelens kontaktpunkt i allmennhelsetjenesten, og har ansvar utover vanlige fastlegetjenester. Våre leger utfører også legetjenester på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og Møllehjulet bosenter. Sagene lokalmedisinske senter har som mål å ha et godt og nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester til beste for pasienten 

Timebestilling og fornyelse av resept

Logg inn for bestilling

Logg inn på Helsenorge for å bestille time, eKonsultasjon, videokonsultasjon eller resept på faste medisiner. Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter. 
 

 • Klikk på knappen over for å logge inn med Bank ID
 • Halvparten av legenes konsultasjoner legges ut som «Hastetimer» på nett. Disse gjøres tilgjengelig fra klokken 16 dagen i forveien. Du kan bestille hos din fastlege, fastlegens vikar eller hos turnuslegene. 
 • For time hos sykepleier eller for vaksinasjon må du ringe oss.
 • Dersom du trenger tolk eller har spesielle behov må du ringe oss.
 • Ved akutt sykdom utenom vår åpningstid, kontakt Oslo legevakt. Storgata 40 er døgnåpen hele året.
 • Nasjonalt nummer til legevakt: tlf. 116 117.

Videokonsultasjon med lege

Har du har avtale om videokonsultasjon går du frem på følgende måte: 

 • gå til Norsk Helsenett
 • oppgi navnet ditt 
 • tillat bruk av kamera og mikrofon
 • trykk på videoknappen i midten
 • i søkefeltet på høyreside taster du inn nummeret til legen du har avtale med. Nummeret finner du i listen nedenfor
 • du blir koblet til et digitalt venterom og legen slipper deg inn når det er din tur

Konsultasjonsnummeret til legene ved senteret 

 • Lege Gøril Sollie: 709374
 • Lege Arne Olav Fagermoen: 709375
 • Lege Thang Truong: 709377
 • Lege Helle Lee Figenschow: 709378
 • Lege Lars Sandve: 709379
 • Lege Liv Risvold Vikan: 709381
 • Lege Mari Haug Barsnes: 709382
 • Lege Charlotte Holt: 719718
 • Lege Emily Sjølander: 719717
   
 • Turnuslege Saumia Shankarr: 719715
 • Turnuslege Elise Drangsholt: 719716
   
 • Sykepleier Anette Maurstad: 719714

Smitteverntiltak på legesenteret

Pasienter med feber eller luftveissymtomer:

 • Ikke oppsøk legesenteret om du har feber eller luftveissymptomer (hoste, tungpust). Dersom du har dette må du henvende deg på telefon og vi vil hjelpe deg og henvise til Feberpoliklinikk hvis du trenger undersøkelse.
 • Dersom du likevel blir bedt om å komme, skal du til avtalt tid møte opp ved inngangen på baksiden av bygget (helt motsatt side av inngangspartiet). Der vil du bli hentet til avtalt tid og få på munnbind og hansker.

Pasienter uten feber og luftveissymtomer:

Kan komme etter forhåndsbestilt avtale og gå inn vanlig inngang.

 • Desinfiser hendene når du ankommer venterommet.
 • Sett deg ned på en stol med minst 2 meters avstand til andre
 • Ta på minst mulig (sitt gjerne med hendene i fanget)
 • Dersom du bruker toalettet: Ta på minst mulig og vask hendene før og etter besøk. Bruk deretter antibac.
 • Når du hentes inn fra venterommet vil du få noen kontrollspørsmål som hjelper oss å avklare ytterligere smitteverntiltak

Våre ansatte

Vi har til en hver tid to turnusleger (LIS-1 leger) hos oss, som er her seks måneder. Skifte av turnusleger er 1. mars og 1. september. 

Legene hos oss har kommunale oppgaver i bydelen ved siden av å være fastlege. De er derfor ikke til stede daglig.

Ansatte ved Sagene lokalmedisinske senter
NavnStilling
Charlotte HoltBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Vikar for Helene Østerås.
Arne Olav FagermoenSeksjonsleder/assisterende bydelsoverlege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin
Har vikar på sin fastlegeliste ut ut desember 2021.
Barbro MonefeldtFungerende bydelsoverlege. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Er i permisjon fra Sagene lokalmedisinske senter fra 01.05.2019. 
Gøril SollieBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Helene ØsteråsBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin og barnemedisin. Er i permisjon fra 10.01.2020.
Helle Lee Elena Beck FigenschowBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Merk: Figenschows timer kan inntil videre kun bestilles på telefon og ikke nett.
Liv Risvold VikanBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Mari Haug BarsnesBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Vikar for Barbro Monefeldt.
Thang Duc TruongBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Lars Sverdstad SandveBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Er også vikar for Arne Olav Fagermoen.
Emely SjølanderHelsestasjonslege og bydelslege
Saumia ShankarrTurnuslege 
Elise DrangsholtTurnuslege 
Gro VeumMedisinsk sekretær
Heidi Ihle OlsenHelsesekretær
Anette MaurstadSykepleier i primærhelseteam.
Vigdis HagenHelsesekretær
Vitomir SamardzicFagkonsulent/sykepleier


Fastlegetjenester

Vi tilbyr vanlige fastlegekontakter som:

 • Konsultasjoner
  • Ordinære konsultasjoner, videokonsultasjoner og eKonsultasjon
 • Hjemmebesøk til de som har vanskelig for å komme til kontoret
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper

Andre tjenester og laboratorieservice:

 • Blodprøver med analyse av prøver på laboratoriet samt innsending av prøver
 • Urinprøver
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Sårstell
 • Mindre kirurgiske inngrep
 • EKG
 • Spirometri
 • 24-timers blodtrykksmåling

For deg som har behov for tolk, samarbeider vi Oslo kommunes tolketjeneste. Gi beskjed når du bestiller time.

Primærhelseteam

Vårt senter deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Primærhelseteam» i regi av Helsedirektoratet. Prosjektet tester ut om et primærhelseteam bestående av en fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. Alle fastlegene på vårt legesenter deltar i dette prosjektet.

Prosjektet startet 1. april 2018 og skal gjennomføres over 3 år.
 

Hva betyr dette for meg som pasient?

Primærhelseteamet vil ta i utgangspunkt i alle pasientene på fastlegens liste, men spesielt prioritere personer med kroniske sykdommer, psykiske helseutfordringer, rusavhengighet, utviklingshemning, funksjonsnedsettelser og eldre. Du vil komme til å oppleve at innholdet i og organiseringen av tilbudet endres noe, men både fastlegens ansvar for sine listepasienter og dine muligheter til å velge fastlege videreføres som før. 

Det blir nytt at du ved besøk på legesenteret betaler tilnærmet samme egenandel enten du møter fastlegen eller sykepleier. Egenandeler som betales etter konsultasjon hos sykepleier, vil på samme måte som hos lege, regnes med i grunnlaget for frikort. Grensen for å oppnå frikort er som før. 

 

Hva kan jeg som pasient forvente?

Målet med prosjektet er å gi deg som pasient et bedre og mer tilpasset helsetilbud. Dette kan innebære

 • bedret helsetilstand
 • bedre koordinerte tjenester
 • bedre samhandling mellom tjenester
 • økt tilfredshet med tjenesten
 • redusert behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
Fastlegen kan gi deg mer informasjon. Du finner også i informasjon om prosjektet hos Helsedirektoratet.

Turberkulosekontroll

Denne kontrollen kan du ta mandag formiddag. Husk å bestille time. Du får svar uken etter.

Test deg for tuberkulose dersom:
 • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Migrasjonshelse

Migrasjonsteam ved vårt senter tilbyr helseundersøkelse til nyankomne innvandrere med flyktningebakgrunn, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen er et frivillig og gratis tilbud opprettet etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helseundersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, enkel klinisk undersøkelse og blodprøver. Det blir gitt informasjon om norsk helsevesen og migrasjonsteamet vil bistå med etablering hos fastlege, det vil si sørge for at de har fastlege og eventuelt bestille time hos fastlegen dersom det er behov. Dersom det haster å henvise videre til spesialisthelsetjeneste, vil migrasjonsteam sørge for dette. Epikrise blir sendt personens fastlege.

Du kan lese mer om helseundersøkelsen her

Vaksinasjon

Hos oss kan du ta reisevaksiner og influensavaksine. Det er Nasjonalt Folkehelseinstitutt som bestemmer vaksinasjonsanbefalingene her i landet. Vi følger disse anbefalingene. Informasjon om vaksiner finner du hos Folkehelseinstituttet

Reisevaksine

Vi anbefaler at du bestiller time god tid i forveien av reise. Før du kommer til timen er det viktig at du har oversikt over tidligere gitte vaksiner. Denne oversikten finner du ved å se i vaksinasjonskortet ditt, ved å ta kontakt ved tidligere vaksinasjonssted eller på Mine vaksiner hos helsenorge.no. Ta med en utskrift av gitte vaksiner og vaksinasjonskort hvis du har.
Informasjon om reisevaksiner og utenlandsreiser finner du hos Folkehelseinstituttet

Prisoversikt for reisevaksinasjon (PDF 0,2MB)  

Influensavaksine

Sesonginfluensa kan gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Helsemyndighetene anbefaler at personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom 3
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Les mer om hvem som bør ta influensavaksine hos Folkehelseinstituttet

Nyttige lenker