Sagene lokalmedisinske senter

Kontakt

Telefon

23 39 18 10

E-post

Postadresse

Sagene lokalmedisinske senter, Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen, 0401 OSLO

Besøksadresse

Vitaminveien 4, 4.etasje, 0485 OSLO

E-post kan ikke benyttes til timebestilling.

Åpningstider

Uke 26

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Uke 27

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Uke 28

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Vi har lunsj mellom klokken 11:30 og 12:00. Laboratoriet er åpent til klokken 14:00.

Telefontid

Uke 26

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 27

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 28

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Vi er et kommunalt fastlegekontor. Vi er spesielt tilrettelagt for personer som bor i Bydel Sagene som har behov for sammensatte helsetjenester over tid.

Om oss

Samtidig er Sagene lokalmedisinske senter et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere.

Sagene lokalmedisinske senter er bydelens kontaktpunkt i allmennhelsetjenesten, og har ansvar utover vanlige fastlegetjenester. Våre leger utfører også legetjenester på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og Møllehjulet bosenter. Sagene lokalmedisinske senter har som mål å ha et godt og nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester til beste for pasienten 

Timebestilling og fornyelse av resept

Logg inn for bestilling

Logg inn på Helsenorge for å bestille time, eKonsultasjon, videokonsultasjon eller resept på faste medisiner. For tiden er løsningen for timebestilling ustabil. Finner du ikke legen din må du ringe oss for time. Vi jobber sammen med journalleverandør for å finne ut av feilen. 

 • Klikk på knappen over for å logge inn med Bank ID
 • Halvparten av legenes konsultasjoner legges ut som «Hastetimer» på nett. Disse gjøres tilgjengelig fra klokken 16 dagen i forveien. Du kan bestille hos din fastlege, fastlegens vikar eller hos turnuslegene. 
 • For time hos sykepleier eller for vaksinasjon må du ringe oss.
 • Dersom du trenger tolk eller har spesielle behov må du ringe oss.
 • Ved akutt sykdom utenom vår åpningstid, kontakt Oslo legevakt. Storgata 40 er døgnåpen hele året.
 • Nasjonalt nummer til legevakt: tlf. 116 117.

Videokonsultasjon med lege

Har du har avtale om videokonsultasjon går du frem på følgende måte: 

 • gå til Norsk Helsenett
 • oppgi navnet ditt 
 • tillat bruk av kamera og mikrofon
 • trykk på videoknappen i midten
 • i søkefeltet på høyreside taster du inn nummeret til legen du har avtale med. Nummeret finner du i listen nedenfor
 • du blir koblet til et digitalt venterom og legen slipper deg inn når det er din tur

Konsultasjonsnummeret til legene ved senteret 

 • Lege Gøril Sollie: 709374
 • Lege Arne Olav Fagermoen: 709375
 • Lege Ivar Grøn Sælen: 709377
 • Lege Helle Lee Figenschow: 709378
 • Lege Lars Sandve: 709379
 • Lege Liv Risvold Vikan: 709381
 • Lege Mari Haug Barsnes: 709382
 • Lege Elise Drangsholt: 719716
 • Lege Ylva Ørstavik Dahl: 719718 
 • Turnuslege Ena Becirovic: 719715
 • Turnuslege Ingunn Setterberg: 719717
 • Turnuslege Tuva Åsatun Solheim: 719717
 • Sykepleier Anette Maurstad: 719714

Smitteverntiltak på legesenteret

 • Dersom du har luftveisymptomer er det fint om du har på munnbind. 
 • Desinfiser hendene når du ankommer venterommet.
 • Sett deg ned på en stol og vær bevisst på avstand til andre. 
 • Ta på minst mulig (sitt gjerne med hendene i fanget).
 • Dersom du bruker toalettet: Ta på minst mulig og vask hendene før og etter besøk. Bruk deretter antibac.

Våre ansatte

Vi har til en hver tid to turnusleger (LIS-1 leger) hos oss, som er her seks måneder. Skifte av turnusleger er 1. mars og 1. september. 

Legene hos oss har kommunale oppgaver i bydelen ved siden av å være fastlege. De er derfor ikke til stede daglig.

Ansatte ved Sagene lokalmedisinske senter
NavnStilling
Arne Olav FagermoenSeksjonsleder/assisterende bydelsoverlege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Barbro MonefeldtFungerende bydelsoverlege. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Er i permisjon fra Sagene lokalmedisinske senter fra 01.05.2019. 
Gøril SollieBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Helene ØsteråsBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin og barnemedisin. Er i permisjon fra 10.01.2020.
Helle Lee Elena Beck FigenschowBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Merk: Figenschows timer kan inntil videre kun bestilles på telefon og ikke nett.
Liv Risvold VikanBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.
Mari Haug BarsnesBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Vikar for Barbro Monefeldt.
Thang Duc TruongBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Er i permisjon fra 01.01.2022.
Lars Sverdstad SandveBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Ivaretar også Fagermoens pasienter.
Ivar Grøn SælenBydelslege/fastlege. Vikar for Thang Truong
Ylva Ørstavik DahlBydelslege/fastlege. Vikar for Helene Østerås
Elise DrangsholtHelsestasjonslege og bydelslege
Ena BecirovicTurnuslege 
Ingunn SetterbergTurnuslege
Tuva Åsatun SolheimTurnuslege
Gro VeumMedisinsk sekretær
Anniken KristiansenMedisinsk sekretær
Heidi Ihle OlsenHelsesekretær
Mohammad Jusef MirzakhanHelsesekretær
Anette MaurstadSykepleier i primærhelseteam.
Vigdis HagenHelsesekretær
Vitomir SamardzicFagkonsulent/sykepleier


Våre tjenester

Fastlege

Vi tilbyr vanlige fastlegekontakter som:

 • Konsultasjoner
  • Ordinære konsultasjoner, videokonsultasjoner og eKonsultasjon
 • Hjemmebesøk til de som har vanskelig for å komme til kontoret
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper

Andre tjenester og laboratorieservice:

 • Blodprøver med analyse av prøver på laboratoriet samt innsending av prøver
 • Urinprøver
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Sårstell
 • Mindre kirurgiske inngrep
 • EKG
 • Spirometri
 • 24-timers blodtrykksmåling

For deg som har behov for tolk, samarbeider vi Oslo kommunes tolketjeneste. Gi beskjed når du bestiller time.

Vårt senter deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Primærhelseteam» i regi av Helsedirektoratet. Fastlegen kan gi deg mer informasjon. Du finner også i informasjon om prosjektet hos Helsedirektoratet.

Turberkulosekontroll

Denne kontrollen kan du ta mandag formiddag. Husk å bestille time. Du får svar uken etter.

Test deg for tuberkulose dersom:
 • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Migrasjonshelse

Migrasjonsteam ved vårt senter tilbyr helseundersøkelse til nyankomne innvandrere med flyktningebakgrunn, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen er et frivillig og gratis tilbud opprettet etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helseundersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, enkel klinisk undersøkelse og blodprøver. Det blir gitt informasjon om norsk helsevesen og migrasjonsteamet vil bistå med etablering hos fastlege, det vil si sørge for at de har fastlege og eventuelt bestille time hos fastlegen dersom det er behov. Dersom det haster å henvise videre til spesialisthelsetjeneste, vil migrasjonsteam sørge for dette. Epikrise blir sendt personens fastlege.

Du kan lese mer om helseundersøkelsen her

Vaksinasjon