Til innhold
Helsetjenester

Sagene lokalmedisinske senter

Endringer i timebestilling og konsultasjon på grunn av Korona

Du kan for øyeblikket ikke bestille time på nett. Dersom du trenger legehjelp må du ringe oss for å avtale time. Vi prioriterer øyeblikkelig hjelp. Har du lette luftveisplager og feber bør du se det an hjemme i første omgang. Det blir ikke mulig å oppsøke legesenteret uten at du har en bekreftet timeavtale., og vi vil prøve å avklare mest mulig på telefon- eller videokonsultasjon. Vi kommer også med mulighet for eKonsultasjon. De fleste samarbeidsmøter utgår.

Kontakt

Telefon

23 39 18 10

E-post

Postadresse

Sagene lokalmedisinske senter, Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen, 0401 OSLO

Besøksadresse

Vitaminveien 4, 4.etasje, 0485 OSLO

E-post kan ikke benyttes til timebestilling.

Åpningstider

Uke 14

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 15

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 16

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 09:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Telefontid

Uke 14

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 15

 • Mandag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 16

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Onsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Torsdag: 08:15 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Fredag: 09:00 - 10:30 | 12:30 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Sagene lokalmedisinske senter

Sagene lokalmedisinske senter er et kommunalt fastlegekontor i Bydel Sagene. Senteret er spesielt tilrettelagt for personer som bor i Bydel Sagene og som har behov for sammensatte helsetjenester over tid. Senteret samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i bydelen. Samtidig er Sagene lokalmedisinske senter et ordinært fastlegekontor som kan velges av andre brukere.

Sagene lokalmedisinske senter er bydelens kontaktpunkt i allmennhelsetjenesten, og har ansvar utover vanlige fastlegetjenester. Våre leger utfører også legetjenester på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og Møllehjulet bosenter. Sagene lokalmedisinske senter har som mål å ha et godt og nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester til beste for pasienten 

Timebestilling og fornyelse av resept

Bestill time eller resept her

Legetime eller resept på faste medisiner kan bestilles ved å logge inn eller ringe oss. Kun legetimer på dagen ("hastetimer") kan bestilles på nett.

Klikk på knappen over etter klokken 16 dagen før du ønsker time, eller samme morgen. Du får da mulighet å bestille time hos din fastlege, hos turnuslegene og hos eventuell vikar for fastlegen. Det vil ikke være mulig å bestille time på nett dager eller uker frem i tid.

For time hos sykepleier eller for vaksinasjon må du ringe oss.

Time på dagen

Halvparten av legenes konsultasjoner legges ut som «Hastetimer». Disse gjøres tilgjengelig fra klokken 16 dagen i forveien. 

Vi ønsker at du skal få time på dagen uavhengig av om det medisinsk sett er akutt eller ikke.
Er det fullt, forsøk igjen neste dag.

Det kan da hende du får time hos en annen lege. Prioriteringer blir gjort etter hastegrad.

Dersom du trenger tolk eller har spesielle behov vil du fortsatt kunne bestille time ved å ringe resepsjonen på 23 39 18 10.

Våre ansatte

Vi har til en hver tid to turnusleger (LIS-1 leger) hos oss, som er her seks måneder. Skifte av turnusleger er 1. mars og 1. september. 

Vi har avtale med Helseetaten om tjeneste i to år for leger ansatt på Oslo kommunale legevakt. Disse legene jobber hos oss 50 % av tiden sin i to år, i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin. 

Legene hos oss har kommunale oppgaver i bydelen ved siden av å være fastlege. De er derfor ikke til stede daglig.

Ansatte ved Sagene lokalmedisinske senter
NavnStilling
Adnan WalayatBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Vikar for Helene Østerås.

Pasientdager:
Tirsdag, torsdag og fredag.
Arne Olav FagermoenEnhetsleder/assisterende bydelsoverlege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin

Pasientdager: Fredager
Barbro MonefeldtAssisterende bydelsoverlege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Er i permisjon fra Sagene lokalmedisinske senter fra 01.05.2019. 
Egil Andresen WoldBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. To års-stilling i Helseetaten

Pasientdager:
Mandag, tirsdag og onsdag i partallsuker.
Torsdag og fredag i oddetallsuker
Gøril SollieBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin

Pasientdager: Mandag, tirsdag og fredag
Helene ØsteråsBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin og barnemedisin. Er i permisjon fra 10.01.2020.
Helle Lee Elena Beck FigenschowBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering

Pasientdager: Tirsdag, onsdag og torsdag
Merk: Figenschows timer kan inntil videre kun bestilles på telefon og ikke nett.
Liv Risvold VikanBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin.

Pasientdager: Mandag i partallsuker. Tirsdag og onsdag.
Mari Haug BarsnesBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. Vikar for Barbro Monefeldt.

Pasientdager: Mandag, tirsdag og onsdag
Thang Duc TruongBydelslege/fastlege. Spesialist i allmennmedisin

Pasientdager: Mandag, torsdag og fredag
Lars Sverdstad SandveBydelslege/fastlege. Lege i spesialisering. 

Pasientdager: Mandag, tirsdag og onsdag i oddetallsuker. Torsdag og fredag i partallsuker.
Jenny Chiem Turnuslege

Pasientdager: mandag, tirsdag og fredag
Marte Mari KalandTurnuslege

Pasientdager: tirsdag, onsdag og torsdag
Linn GryttenBydelslege/fastlege. Vikar i perioder.
Anniken KristiansenMedisinsk sekretær
Gro VeumMedisinsk sekretær
Heidi Ihle OlsenHelsesekretær
Line GrønbechSykepleier. Er i permisjon fra 5. september 2019.
Torill HaugenSykepleier
Vigdis HagenHelsesekretær
Vitomir SamardzicFagkonsulent/sykepleier


Fastlegetjenester

Vi tilbyr vanlige fastlegekontakter som:

 • Konsultasjoner.
 • Hjemmebesøk til de som har vanskelig for å komme til kontoret.
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper.

Andre tjenester og laboratorieservice:

 • Blodprøver med analyse av prøver på laboratoriet samt innsending av prøver.
 • Urinprøver.
 • Gynekologisk undersøkelse.
 • Sårstell.
 • Mindre kirurgiske inngrep.
 • EKG.
 • Spirometri.
 • 24-timers blodtrykksmåling.

For deg som har behov for tolk, samarbeider vi Oslo kommunes tolketjeneste. Gi beskjed når du bestiller time.

Primærhelseteam

Vårt senter deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Primærhelseteam» i regi av Helsedirektoratet. Prosjektet tester ut om et primærhelseteam bestående av en fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. Alle fastlegene på vårt legesenter deltar i dette prosjektet.

Prosjektet startet 1. april 2018 og skal gjennomføres over 3 år.
 

Hva betyr dette for meg som pasient?

Primærhelseteamet vil ta i utgangspunkt i alle pasientene på fastlegens liste, men spesielt prioritere personer med kroniske sykdommer, psykiske helseutfordringer, rusavhengighet, utviklingshemning, funksjonsnedsettelser og eldre. Du vil komme til å oppleve at innholdet i og organiseringen av tilbudet endres noe, men både fastlegens ansvar for sine listepasienter og dine muligheter til å velge fastlege videreføres som før. 

Det blir nytt at du ved besøk på legesenteret betaler tilnærmet samme egenandel enten du møter fastlegen eller sykepleier. Egenandeler som betales etter konsultasjon hos sykepleier, vil på samme måte som hos lege, regnes med i grunnlaget for frikort. Grensen for å oppnå frikort er som før. 

 

Hva kan jeg som pasient forvente?

Målet med prosjektet er å gi deg som pasient et bedre og mer tilpasset helsetilbud. Dette kan innebære

 • Bedret helsetilstand.
 • Bedre koordinerte tjenester.
 • Bedre samhandling mellom tjenester.
 • Økt tilfredshet med tjenesten.
 • Redusert behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. 
Fastlegen kan gi deg mer informasjon. Du finner også informasjon om prosjektet hos Helsedirektoratet.

Turberkulosekontroll

Denne kontrollen kan du ta mandag formiddag. Husk å bestille time. Du får svar uken etter.

Test deg for tuberkulose dersom:
 • du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
 • du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
 • du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Migrasjonshelse

Migrasjonsteam ved vårt senter tilbyr helseundersøkelse til nyankomne innvandrere med flyktningebakgrunn, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen er et frivillig og gratis tilbud opprettet etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helseundersøkelsen innebærer en kartleggingssamtale, enkel klinisk undersøkelse og blodprøver. Det blir gitt informasjon om norsk helsevesen og migrasjonsteamet vil bistå med etablering hos fastlege, det vil si sørge for at de har fastlege og eventuelt bestille time hos fastlegen dersom det er behov. Dersom det haster å henvise videre til spesialisthelsetjeneste, vil migrasjonsteam sørge for dette. Epikrise blir sendt personens fastlege.

Du kan lese mer om helseundersøkelsen her

Vaksinasjon

Hos oss kan du ta reisevaksiner og influensavaksine. Det er Nasjonalt Folkehelseinstitutt som bestemmer vaksinasjonsanbefalingene her i landet. Vi følger disse anbefalingene. Informasjon om vaksiner finner du hos Folkehelseinstituttet

Reisevaksine

Vi anbefaler at du bestiller time god tid i forveien av reise. Før du kommer til timen er det viktig at du har oversikt over tidligere gitte vaksiner. Denne oversikten finner du ved å se i vaksinasjonskortet ditt, ved å ta kontakt ved tidligere vaksinasjonssted eller på Mine vaksiner hos helsenorge.no. Ta med en utskrift av gitte vaksiner og vaksinasjonskort hvis du har.
Informasjon om reisevaksiner og utenlandsreiser finner du hos Folkehelseinstituttet

Prisoversikt for reisevaksinasjon (PDF 0,2MB)  

Influensavaksine

Sesonginfluensa kan gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Helsemyndighetene anbefaler at personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom 3
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Les mer om hvem som bør ta influensavaksine hos Folkehelseinstituttet

Nyttige lenker