Uteseksjonens psykologtjeneste

Om oss

Psykologhjelp for unge under 25 år. Du trenger ikke henvisning.

Mange unge strever med sin psykiske helse. Det kan være snakk om depresjon, tilbaketrukkenhet, aggressivitet og vold, omsorgsvikt, usikkerhet rundt egen identitet, mobbing, rusproblemer eller noe annet.

Tjenesten vår

Tilbudet vårt er særlig rettet inn mot utsatte unge som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet. Psykologene våre kan tilby samtaler. De er fleksible og kan avtale å treffe deg ute eller andre steder enn på kontorene våre i Maridalsveien 3.

De kan henvise deg videre til behandling i spesialisthelsetjenesten dersom det er nødvendig.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt gjennom vår vakttelefon 913 03 913 (du kan også sende sms). Vi ønsker ikke henvendelser på e-post.

Kontakt

Du kan både ringe og sende oss SMS.
Telefon
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO