Hva er Sisterhood?

Sisterhood er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter, eller de som føler seg som jenter i alderen 12-22 år.

Sammen med andre jenter og trygge voksne gruppeledere, ønsker vi å gi deg et pusterom med tilhørighet, gode venner og muligheten for å snakke om vanskelige og viktige temaer.

Vi i Sisterhood ønsker å bidra til å styrke din selvfølelse, selvtillit, bevisstgjøre dine indre og ytre grenser – og bidra til å skape et godt miljø.

Hvorfor kjønnsretta jentegrupper?

Grunnen til at Sisterhood har valgt å kun jobbe med jenter, er tilbakemeldinger vi har fått fra jenter selv. De forteller at å kun være sammen med andre jenter gir rom for å slappe av og snakke mye mer åpent enn når gutter er til stede.

Mange som jobber med jentegrupper fremhever også at jenter snakker annerledes sammen når det kun er jenter til stede.

En annen side av saken er at det kan være vanskeligere å snakke om seksuell trakassering eller overgrep utført av menn, hvis det er gutter eller en mannlig leder til stede. Da frykter man at det blir vanskeligere for jenter å åpne seg.

Våre kjerneverdier

Sisterhood streber å følge følgende kjerneverdier:

  • Å skape en positiv møteplass for jentene
  • Gratis tilbud slik at alle kan delta
  • Være gode rollemodeller for jentene