"Når livet setter seg i kroppen" - OBS - ikke lenger mulig å melde seg på til denne gruppen!

Om aktiviteten

OBS! Denne gruppen er det ikke lenger anledning til å melde seg på til, da den er lukket og fullbooket. Tilsvarende gruppe planlegges til våren 2024

Kjenner du på stress, indre uro/bekymringer, utmattelse, eller har du kroniske smerter/ smerteproblematikk?

Livet vi har levd bærer vi med oss på godt og vondt. "Når livet setter seg i kroppen" er en gruppe som bygger på livsstyrketrening og kroppsbevissthet.

Vi jobber ut fra en forståelse om at tanker, følelser og levd liv henger sammen. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager.

Vi nærmer oss ulike temaer gjennom metoder som oppmerksomt nærvær/mindfullness, kreative tilnærminger, veiledninger og delinger.

"Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med, det vi ikke er bevisst gjør noe med oss"

Gruppen går over 8 ganger og det er ønskelig at du deltar på alle samlingene.

OBS!

Oppstartsamlingen 1.november er fra kl.13:00 - 15:00 og de resterende 6 gangene starter vi kl. 12:00 - 15:00

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. desember
Repeterende aktivitet. Skjer på onsdag fram til 20. desember

Tid

12:00-15:00