"Når livet setter seg i kroppen" - lukket gruppe som krever påmelding

Om aktiviteten

Kjenner du på stress, indre uro/bekymringer, utmattelse, eller har du kroniske smerter/ smerteproblematikk?

Livet vi har levd bærer vi med oss på godt og vondt. "Når livet setter seg i kroppen" er en gruppe som bygger på livsstyrketrening og kroppsbevissthet.

Vi jobber ut fra en forståelse om at tanker, følelser og levd liv henger sammen. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager.

Vi nærmer oss ulike temaer gjennom metoder som oppmerksomt nærvær/mindfullness, kreative tilnærminger, veiledninger og delinger.

"Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med, det vi ikke er bevisst gjør noe med oss"

Gruppen går over 8 ganger og det er ønskelig at du deltar på alle samlingene.

OBS!

Oppstartsamlingen 1.november er fra kl.13:00 - 15:00 og de resterende 7 gangene starter vi kl. 12:00 - 14:30/15:00

Alle interesserte blir kontaktet før oppstart for en samtale rundt forventninger og behov.

Tilbudet er åpent for og gratis for innbyggere i Nordre Aker.

Gruppen ledes av Hanne Borgås og Anine Aamaas

Påmelding til Recoverysenteret:

tlf: 90 22 73 75 eller mail: recoverysenteret@bna.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Onsdag 1. november

Tid

13:00-15:00