Når livet setter seg i kroppen - Krever påmelding

Om aktiviteten

Kjenner du på stress, indre uro/bekymringer, utmattelse eller har du kroniske smerter / smerteproblematikk?

Livet vi har levd bærer vi med oss på godt og vondt. "Når livet setter seg i kroppen" er en gruppe som bygger på livsstyrketrening og kroppsbevissthet.

Vi jobber ut fra en forståelse om at tanker, følelser og levd liv henger sammen. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager.

Vi nærmer oss ulike temaer gjennom metoder som oppmerksomt nærvær / mindfulness, kreative tilnærminger, veiledninger og delinger.

"Det vi er bevisst kan vi gjøre noe med, det vi ikke er bevisst gjør noe med oss"

Dette er en lukket gruppe som går over 10 samlinger, og det viktig at du kan forplikte deg til å delta på alle samlingene hvis du ønsker å delta i gruppen.

Alle interesserte blir kontaktet før oppstart for en samtale rundt forventninger og behov.

Ta gjerne kontakt med oss på Recoverysenteret hvis du har spørsmål og meld din interesse for påmelding til:

Telefon: 90 22 73 75 eller på mail: recoverysenteret@bna.oslo.kommune.no

Tilbudet er for innbyggere i Nordre Aker og er gratis.

Recoverysenteret har INGEN parkeringsplasser til disposisjon for våre deltakere. Gateparkering i området rundt Vinkelveien med beboerparkering og avgift må benyttes.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. mars
Repeterende aktivitet. Skjer på tirsdag fram til 19. mars

Tid

12:15-15:15