Mestringskurs for pårørende

Om aktiviteten

Her i bydel Nordre Aker holder vi nå kurs for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusavhengighet eller annet. Du må enten selv være bosatt i bydel Nordre Aker eller være pårørende til noen som er bosatt i bydelen.

Kurset tar for seg temaer som:

  • Den viktige og vanskelige pårørenderollen
  • Å forstå egne følelser, tanker og behov
  • Belastninger og naturlige stressreaksjoner
  • Nyttige grep for selvivaretakelse i hverdagen

Kurset går over to ettermiddager (møt begge dager) :

Tirsdag 14.mai

Tirsdag 21.mai

kl. 17:00 - 19:30 (begge dager)

Kurset holdes i Nydalsveien 21 (BU-salen i 1.etg).

Påmelding på mail: recoverysenteret@bna.oslo.kommune.no

eller på tlf: 90 22 73 75

PS. Kurset holdes flere ganger i året. Ta kontakt for mer info.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. mai

Tid

17:00-19:30