Kunst og utrykksterapi gruppe - krever påmelding!

Om aktiviteten

Kunst- og uttrykksterapi er en type terapi som fokuserer på å bruke kreativitet og kunstneriske uttrykksformer som en måte å utforske følelser, tanker og erfaringer på. I en lukket gruppe, med ukentlige samlinger, kan du nå være med å utforske gjennom kunstneriske metoder som maling, tegning, skulptur, dans, musikk eller andre former for kreativitet. Dette kan være en nyttig tilnærming for mennesker som ønsker å jobbe med emosjonelle, psykologiske eller sosiale utfordringer. I kunst- og uttrykksterapi handler det ikke om å bli flink til å skape noe, men om å bruke kreativiteten som et verktøy for personlig vekst og forandring.

Gruppen skal ledes av de to kunst- og uttrykksterapistudentene Uzma Rana og Ann Kristin Kjørum, som har sin praksisplass på Recoverysenteret.

Alle som er interessert i å delta i gruppen vil bli invitert til en forsamtale med studentene.

Deltakelse i gruppen krever påmelding til:

mobil: 90 22 73 75 eller på mail: recoverysetneret@bna.oslo.kommune.no

Deltakelse er gratis og for innbyggere i Nordre Aker.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. oktober

Tid

13:00-15:00