Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Søndre Nordstrand

Kontakt

Telefon

918 57 837

E-post

Postadresse

Pb. 180 Holmlia, 1203 OSLO

Besøksadresse

Ravnåsveien 1, 1254 OSLO

Telefontiden vår er tirsdag klokken 09:00-11:00 og torsdag klokken 12:30-14:30.

Om tilbudet

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og å øke tilknytning til arbeid. 

Tilbudet er gratis.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg. RPH er heller ikke for deg med rusproblematikk eller akutte kriser.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt 116117 eventuelt 22 93 22 93 eller Akuttenheten Søndre Oslo DPS på telefon: 992 16 529 (åpen 08:00 - 21:00).

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Vi er åpne for nye henvendelser på telefon 918 57 837. Inntil videre foregår all oppfølging digitalt eller på telefon. Vår telefontid er:

  • tirsdag klokken 09:00-11:00
  • torsdag 12:30-14:30

Telefonhenvendelser utenom telefontiden vil ikke bli besvart. Alle henvendelser blir vurdert. Vi veileder deg eventuelt om andre tilbud.

Dette hjelper vi deg med

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnsmodell med tre behandlingstrinn:

  1. Vi tilbyr veiledet selvhjelp for angst, depresjon og søvnforstyrrelser. Opplegget er basert på kognitiv terapi, og gir deg verktøy slik at du kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner.
  2. Vi tilbyr kurs i mestring av lettere psykiske plager.
  3. Vi tilbyr samtaleterapi med mål om å hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner og endre atferdsmønstre som er forbundet med psykisk uhelse og dårlig livskvalitet.

Vi tilbyr ulike kurs som Mentale vitaminer, Kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) og Kurs i mestring av belastninger (KiB-kurs). Se kurskalenderen vår.

Det er viktig at du er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykolog, ergoterapeut og psykiatrisk sykepleier. Alle er videreutdannet innen kognitiv terapi.

Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har taushetsplikt slik som annet helsepersonell.

Velkommen til oss!

Døgnåpne hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med akkurat nå, kan du ringe en døgnåpen hjelpetelefon:

  • Mental Helse har telefonnummer: 116 123

eller