Rask psykisk helsehjelp - Bydel Østensjø

Har du eller noen du kjenner det vanskelig?

​​​​​​​Mange synes livet har blitt vanskeligere under korona. Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig?

Kontakt

Telefon

23 48 00 50

Postadresse

Bydel Østensjø Seksjon psykisk helse og rus, Rask psykisk helsehjelp, Postboks 47 Bogerud, 0621 OSLO

Besøksadresse

Olaf Helsets vei 6, 0694 OSLO

Bruk inngangen og venterommet til Bydel Østensjø ved timeavtale. Vi henter deg der.

Åpningstider

Uke 48

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 49

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 50

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Østensjø

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp for psykiske plager, slik at du ikke blir verre. Helsetilbudet er gratis.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, passer ikke Rask Psykisk Helsehjelp for deg. Rask Psykisk Helsehjelp er heller ikke for deg med rusproblematikk eller akutte kriser.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt 116 117 evt. 22 93 22 93 eller Akuttenheten Søndre Oslo DPS på telefon: 992 16 529 (åpen 08:00 - 21:00).

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ring sentralbordet til Seksjon psykisk helse og rus på telefon 23 48 00 50. Spør etter Rask psykisk helsehjelp. En fra vårt team vil deretter ringe deg tilbake. Vi gir deg da mer informasjon om tilbudet, besvarer spørsmål og avtaler eventuelt en første time.

Telefonen er åpen fra 08:00 - 15:30 alle hverdager.

Alle henvendelser blir vurdert. Vi veileder deg eventuelt om andre tilbud.

Hjelp til selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Du trenger ikke henvisning fra lege. Det hender vi samarbeider med fastlege og andre samarbeidspartnere. Dette gjøres i samråd med deg. Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Deretter kan du få individuelle samtaler, hvis du har behov for det.

Det er viktig at du er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.

Tre behandlingstrinn

 1. Rask psykisk helsehjelp i Bydel Østensjø tilbyr veiledet selvhjelp for angst, depresjon og søvnforstyrrelser. Opplegget er basert på kognitiv terapi, og gir deg verktøy slik at du kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner.
 2. Vi tilbyr kurs i mestring av lettere psykiske plager, deriblant Kurs i Depresjonsmestring (KiD).
 3. Rask psykisk helsehjelp tilbyr samtaleterapi som har som mål å hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner og endre atferdsmønstre som er forbundet med redusert fungering og dårlig livskvalitet.