Rask psykisk helsehjelp – Bydel Grünerløkka

Har du eller noen du kjenner det vanskelig?

​​​​​​​Mange synes livet har blitt vanskeligere under korona. Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig?

Kontakt

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Telefontid

Uke 31

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 32

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 33

  • Tirsdag: 12:00 - 14:00
  • Torsdag: 12:00 - 14:00

Om tilbudet

I perioden 1.-31. juli holder vi stengt, første ordinære telefontid er tirsdag 3. august.    

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis helsetilbud.

Tilbudet er for deg som

Sammen jobber vi for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer. 

Er du i en akutt krise, har alvorlige psykiske lidelser, eller sliter med omfattende rusmisbruk må du henvende deg et annet sted. 

Akutt hjelp

  • Akutteamet ved Lovisenberg DPS: 24 07 45 00 (kl. 08.00-15.30)
  • Legevakten: 116 117 (døgnåpen)
  • Sosial og ambulant akuttjeneste: 23 48 70 90 (døgnåpen)

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp, kurs og individuelle samtaler.

Hvem er vi som jobber her

Rask psykisk helsehjelp Bydel Grünerløkka drives av et tverrfaglig team bestående av en psykolog, en spesialsykepleier og en klinisk sosionom/kognitiv terapeut. Vi har alle opplæring og utdanning i kognitiv terapi. Vi har taushetsplikt.

Hvordan ta kontakt? 

Du trenger ikke henvisning fra lege, og kan ringe oss selv. Når du henvender deg til oss, gjør vi en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling.

Dersom Rask psykisk helsehjelp ikke er riktig tilbud for deg, vil vi orientere deg om andre relevante tjenester.

Telefonnummeret vårt er 46 95 37 75. I perioden 11.-25. mai har vi dessverre ikke kapasitet til å betjene telefonen.