Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Frogner

Vi har kun åpent på telefon

Under den pågående koronavirus-situasjonen kan vi i henhold til nasjonale retningslinjer kun tilby telefontjenester. Alle samtaler foregår nå over telefon i kombinasjon med selvhjelp. Du finner alle våre kontaktpunkter og åpningstider for telefon under.

Kontakt

Telefon

23 42 50 03

Postadresse

Rask psykisk helsehjelp, Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO

Besøksadresse

Oscars gate 36, 0258 OSLO

Telefontid

Uke 29

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 30

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 31

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Frogner

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for deg som er over 18 år med angst, lettere former for depresjon og søvnproblemer. Du må bo og være folkeregistret i Bydel Frogner. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp for psykiske plager, slik at vanskene ikke utvikler seg.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, passer ikke RPH for deg. RPH er heller ikke for deg med rusproblematikk eller akutte kriser. 

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller Akutteamet på Vinderen DPS på telefon 22 49 84 74

Pris

Tilbudet er gratis.

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ta kontakt med oss på telefon 23 42 50 03 tirsdag eller torsdag mellom klokken 09:00-11:00.

Når du henvender deg på telefon, tar vi i første omgang en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men vi ønsker å ha et tett samarbeid.

Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp, kurs og individuelle samtaler.

Veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp i bydel Frogner tilbyr selvhjelp over internett for angst, depresjon, stress og belastninger, søvnforstyrrelser og bekymringer. Opplegget er basert på kognitiv terapi. Dette er et verktøy for at du selv kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner.

Programmene er tilgjengelig på norsk og engelsk, og er interaktive i formen. De kan brukes for seg selv eller som tillegg til samtaleterapi. Du kan da komme i gang raskt og lære mye på egenhånd før du eventuelt kommer til samtale med en behandler her.

 • Programmene består av teori og øvelser som er effektive i behandling av depresjon, angst og søvnproblemer. 
 • Du får tilbud om telefonveiledning eller samtaler ansikt til ansikt ved behov. 

Klikk på linkene under dersom du ønsker å prøve et av programmene på egenhånd. Tar du kontakt med oss, får du brukerkode til hele programmet:

Kurs

Mindfullness

Vi kan for tiden tilby mindfulnesstimer for de som får tilbud hos oss.

Individuelle samtaler

Rask psykisk helsehjelp tilbyr samtaleterapi. Terapi kan hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner, og endre tanke- og atferdsmønstre som kan gjør at du kan fungere dårligere og få nedsatt livskvalitet. Vi benytter kognitiv terapi som behandlingsmetode. Det jobbes systematisk og målrettet med endring i et korttidsperspektiv. For å få godt utbytte er det viktig at du er motivert og villig til å legge inn egeninnsats/ delta aktivt.

English

Rask psykisk helsehjelp is for anyone above the age of 18 with mild/moderate symptoms of anxiety, depression and sleeping problems. We offer both an internet based self-help program and individual therapy sessions.  You have to live in and be nationally registered in Frogner.

You can make contact with us Tuesdays and Thursdays between 9am and 11am on 23 42 50 03. We will here gather some information about your problems and prior treatment. Then the team will discuss whether or not this is the right service for you. If this is not the right service for you we will try to find other services.