Psykisk helse og familiestøtte

Hvem er vi?

Psykisk helse og familiestøtte er et gratis tilbud for gravide, barn og ungdom i alderen 0-18 år, deres familier og nyankomne flyktninger bosatt i Bydel St. Hanshaugen.

Hva tilbyr vi?

 • Samtaler knyttet til psykisk helse for gravide og foreldre
 • Råd og veiledning rundt barns behov, utvikling og atferd
 • Oppfølging av ungdom relatert til f.eks. psykisk helse, rus og praktisk støtte
 • Familiesamtaler
 • Helsetilbud til nyankomne flyktninger
 • Foreldrekurs
 • Vi kan formidle kontakt med andre fagfolk etter behov

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet skal være lett tilgjengelig og det skal være kort ventetid. Vi ønsker å bidra til at gravide, barn, ungdom og foreldre skal få støtte og hjelp til å mestre egne liv slik at det fremmer god psykisk helse.

Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller å fylle ut skjema for å få hjelp. Ta direkte kontakt på telefon eller mail. Vi har taushetsplikt.

Henvendelsesskjema for samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere, som skoler, familievernkontor og lignende, kan fylle ut vårt henvendelsesskjema (PDF) ved behov.

Kontakt

Telefontid mandag-fredag kl. 12:00-15:00.
Telefon
Postadresse:
Postboks 6999 St. Olavs Plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Holbergsgate 1
0166 OSLO

Telefontid

30. januar — 5. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
6. februar — 12. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
13. februar — 19. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag