Psykisk helse og familiestøtte

Hvem er vi?

Psykisk helse og familiestøtte er et gratis tilbud for gravide, barn og ungdom i alderen 0-18 år, deres familier og nyankomne flyktninger bosatt i Bydel St. Hanshaugen.

Hva tilbyr vi?

 • Samtaler knyttet til psykisk helse for gravide og foreldre
 • Råd og veiledning rundt barns behov, utvikling og atferd
 • Oppfølging av ungdom relatert til f.eks. psykisk helse, rus og praktisk støtte
 • Familiesamtaler
 • Helsetilbud til nyankomne flyktninger
 • Foreldrekurs
 • Vi kan formidle kontakt med andre fagfolk etter behov

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet skal være lett tilgjengelig og det skal være kort ventetid. Vi ønsker å bidra til at gravide, barn, ungdom og foreldre skal få støtte og hjelp til å mestre egne liv slik at det fremmer god psykisk helse.

Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller å fylle ut skjema for å få hjelp. Ta direkte kontakt på telefon eller mail. Vi har taushetsplikt.

Henvendelsesskjema for samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere, som skoler, familievernkontor og lignende, kan fylle ut vårt henvendelsesskjema (PDF) ved behov.

Kontakt

Telefon
40 03 24 09
E-post
psykiskhelseogfamilie@bsh.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6999 St. Olavs Plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Holbergsgate 1
0166 OSLO

Telefontid

27. november — 3. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
4. desember — 10. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. desember — 17. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag