Åpningstid

Stengt hele dagen.

Ordinære åpningstider

 • Mandag:
 • Tirsdag - Søndag: Stengt hele dagen.

Ekstraordinære åpningstider

 • 1. nyttårsdag: Stengt hele dagen.
 • Palmesøndag: Stengt hele dagen.
 • Skjærtorsdag: Stengt hele dagen.
 • Langfredag: Stengt hele dagen.
 • 1. påskedag: Stengt hele dagen.
 • 2. påskedag: Stengt hele dagen.
 • 1. mai: Stengt hele dagen.
 • Kristi Himmelfartsdag: Stengt hele dagen.
 • 17. mai: Stengt hele dagen.
 • 1. pinsedag: Stengt hele dagen.
 • 2. pinsedag: Stengt hele dagen.
 • Julaften: Stengt hele dagen.
 • 1. juledag: Stengt hele dagen.
 • 2. juledag: Stengt hele dagen.
 • 18. februar - 24. februar: Stengt hele dagen.
 • 15. april - 21. april: Stengt hele dagen.
 • 24. juni - 16. august: Stengt hele dagen.
 • 30. september - 6. oktober: Stengt hele dagen.
 • 25. desember - 31. desember: Stengt hele dagen.