Gamlebyen fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Raj Krishan Bhatnagar

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Idrettsfysioterapi
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Ortopedisk fysioterapi

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Schweigaards gate 52
0656 OSLO