Ellingsrud fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Kari Aune

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Henrik Sørensens vei 2
1065 OSLO