Til innhold
Hvem får gratis tannbehandling?

Tannbehandling for personer med sterk tannlegeangst

Vi har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer over 21 år som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk tannlegeskrekk (odontofobi), TOO-behandling. Målet er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling.

Først avklarer vi om pasienten oppfyller kriteriene for å bli omfattet av tilbudet. Dette gjør vi gjennom samtale og et diagnostisk intervju med psykolog. 

Kjernen i behandlingen er gradvis tilvenning i tannbehandlingssituasjonen, og er i første omgang en fobibehandling. Pasienten møter et behandlingsteam som består av tannhelsesekretær, psykolog og tannlege. 

TOO-tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet og derfor gratis for pasienten. Pasienten kan imidlertid måtte betale dersom tannlegen gjennomfører tannbehandling utover tilvenningen.

Pasienten må selv ta kontakt med behandlingsteamet for å avtale time. Henvisning er ikke nødvendig.

For bestilling av time

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Telefon: 912 48 837 (vår telefontid er tirsdag fra kl. 08:15 til kl. 15:15)
E-post: too-team@hel.oslo.kommune.no