Telefon legevakt: 116 117

Ring legevakten når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved fare for liv og helse: Ring 113.

Ring 116 117

Ringer du utenfor Oslo: (+47) 23 48 72 00

Ringer du 116 117 får du et menyvalg som hjelper deg å komme i rask kontakt med riktig tjeneste.

  • Har du behov for helsehjelp, trykk 1 eller vent på svar. Du får da snakke med helsepersonell på legevaktsentralen som vil vurdere om du har behov for akutt helsehjelp.
  • Gjelder din henvendelse psykiske plager eller overgrep, tast 2. Du kommer da til Sosial og ambulant akuttjeneste.
  • For andre spørsmål om for eksempel kontrolltime, sykemelding, journal, faktura eller annet, tast 3. Du vil da kunne taste deg videre til riktig tjeneste for ditt behov.