Stor pågang ved allmennlegevakten

Det er stor pågang ved både oppmøte til allmennlegevaktene i Storgata og på Aker og på telefon. De sykeste pasientene prioriteres først. Skadelegevakten, Psykiatrisk legevakt og Overgrepsmottaket har normal kapasitet.

Hva gjør du når du eller barnet ditt blir syk?

Får du forkjølelsessymptomer som hoste, tett eller rennende nese, sår hals, feber og vondt i kroppen bør du holde deg hjemme. Ta kontakt med lege på grunn av helsetilstanden, ikke kun for en sjekk.

Oppfølging om barnet blir syk

Når barn blir syke skaper dette ofte bekymring. Men i de aller fleste situasjoner trenger ikke barnet annen oppfølging enn det foreldrene selv kan gi:

 • Gi barnet rikelig med drikke.
 • Febernedsettende medisin som Paracet/Ibux kan brukes dersom barnet har vondt eller er så slapt at det ikke drikker. Febernedsettende gjør ikke barnet fortere frisk.
 • La barnet være lett påkledd ved feber, senk romtemperaturen og benytt kalde omslag (25-30 grader).
 • Gi nesespray/skyll ved tett/rennende nese (saltvann, eventuelt slimhinneavsvellende eller morsmelk for de minste)
 • Ved hoste/luftveisplager kan du forsøke å la barnet ligge med hevet overkropp om natten.
 • Ved pustebesvær: Opptre rolig og trøst barnet. Hvis falsk krupp eller astma - la barnet sove i et kjølig soverom, ta gjerne barnet ut i kald, frisk luft ved anfall.
 • Ved høy feber (over 40 grader):
  • Du bør vekke barnet et par ganger i løpet av natten og sjekke at du får god kontakt.
  • Vær spesielt oppmerksom på utslett i form av bloduttredelser, små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et gjennomsiktig kjøkkenglass mot huden.
  • Slike utslett eventuelt sammen med sløvhet, oppkast, hodepine og nakkestivhet kan være tegn på alvorlig sykdom. Kontakt i så fall lege straks.

Du bør søke råd hos fastlege eller legevakt/116117 dersom barnet ditt:

 • er tre måneder eller yngre og har feber
 • har redusert allmenntilstand og ikke orker å spise/drikke
 • har feberkramper
 • er så plaget at det har behov for febernedsettende (f.eks. Paracet) lenger enn 3-4 dager
 • strever med å få luft og/eller puster raskt
 • hvis tilstanden forverres eller ikke bedres som forventet
 • har hoste over 4 uker, hyppig nattehoste og/eller hoste utløst av anstrengelse
 • dersom du er engstelig for at barnet ditt er alvorlig syk

Hvem bør du kontakte når?

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet når du er syk. Derfor bør du som hovedregel kontakte fastlegen først. Legevakten er der for deg som har akutte plager som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig. Dette gjelder ikke pasienter med akutte skader, de skal fortsatt henvende seg direkte på Skadelegevakten i Storgata. Kontakt fastlegen ved behov for sykmelding der behandling ikke er påkrevd, fornying av sykmelding, fornying av resepter og attester.

Lurer du på om du trenger akutt legehjelp eller om det kan vente, kan du ringe legevakten på telefon 116117 for å få hjelp til denne vurderingen og få råd. Dersom du trenger råd for ikke-akutte tilstander bør du kontakte fastlegen.

Dersom liv og helse står i fare skal du ringe medisinsk nødtelefon 113.

For spørsmål om korona og vaksinering kan du ringe koronatelefonen på telefon: 21 80 21 82.

På grunn av stor pågang ber vi om at færrest mulig pårørende møter på legevakten.