Legevakt Storgata

Storgata 40
0182 OSLO

Åpningstider

Åpen hele døgnet

Døgnåpent apotek

Kontakt

Telefon

116117

Alternativt nummer

22 11 72 96

Skadelegevakten er døgnåpen. Vi undersøker, utreder og behandler skader. Alvorlige skader blir prioritert. Skader som ikke haster bør komme om formiddagen mandag til fredag. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Telefon for beskjed i forbindelse med avtalt kontroll (avbestilling, endring av time): 22 11 71 86 (08:30 - 11:30 og 12:00 - 14:30).

Detaljert informasjon om skadelegevakten finner du på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.

Kart og parkering Legevakt Storgata

Parkering

Gateparkering
Gjesteparkering

Praktisk informasjon

Fakturaspørsmål, betaling, sykemelding, klager med mer.

Fakturaspørsmål

For de som har vært til skadebehandling ring 22 11 72 80 mellom 10.00 og 14.00.

Kontroll etter behandling

Brudd: Telefon 22 11 71 86 (08:30 - 11:30 og 12:00 - 14:30)
Sår: Telefon 22 11 72 96 (08:30 - 11:30 og 12:00 - 14:30)

Betaling

Egenandeler for helsetjenester på Helsenorges nettsider.
 

Taxi

Ved reiser til legevakten må du selv legge ut for turen og få en kvittering av sjåføren. Etterpå sender du reiseregning til pasientreiser.no.

Sammen med reiseregningen må du legge ved en bekreftelse på at legen mente du trengte rekvisisjon. Hvis legen mener at du av medisinske grunner trenger taxi fra legevakten vil vi bestille drosje og du betaler kun egenandelen.

Planlagte reiser bestilles på forhånd av den som skal behandle deg (eventuelt den som henviser deg). Du betaler kun egenandelen, og det er ikke nødvendig å sende inn reiseregning.

 

Sykemelding

Skadelegevakten sykemelder etter gjeldende retningslinjer så lenge du behandles og følges opp ved Skadelegevakten.
 

Papirer å ta med på legevakten

Skadelegevakten er en del av Oslo universitetssykehus med felles journalsystem. Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Du bør om mulig ta med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Legevakt Storgata har døgnåpent apotek.
 

Utskrift av din journal

Du får med kopi av journalnotatet legen har skrevet. Du kan i tillegg lese notatet ved å logge deg inn på www.minjournal.no.

MinJournal er et nettsted for sikker dialog mellom pasienter og helsevesenet. Tjenestene der kan brukes av alle pasienter og helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst.
 

Klage på behandling

Ønsker du å klage må denne sendes skriftlig.

Postadresse:

Skadelegevakten
Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål Sykehus
Ortopedisk klinikk
Seksjon for skadelegevakt
PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo
 

Klage på parkeringsgebyr

Klager rettes til parkeringsselskapet, ikke til Legevakten. Nærmere informasjon finner du på gebyret og oppslag på parkeringsplassen.