Priser og faktura for behandling på legevakten

Du betaler egenandel

Du betaler egenandel for behandling på legevakten. Det er forskjellige satser på allmennlegevakten, skadelegevakten og psykiatrisk legevakt.

Akutt krisehjelp og overgrepsmottak er gratis.

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no.

Har du spørsmål om faktura?

Faktura fra allmennlegevakten:

Faktura fra skadelegevakten:

  • Ring 23 07 52 40 hverdager mellom klokken 10:00 og 14:00.