Priser og faktura for behandling på legevakten

Du betaler egenandel

Du betaler egenandel for behandling på legevakten. Det er forskjellige satser på allmennlegevakten og skadelegevakten.

Akutt krisehjelp, overgrepsmottak og psykiatrisk legevakt er gratis.

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no.

Har du spørsmål om faktura?

Faktura fra allmennlegevakten:

Faktura fra skadelegevakten:

  • Ring 22 11 72 80 hverdager mellom klokken 10:00 og 14:00.