Klage på behandling på legevakten

Ønsker du å klage på behandling, må denne sendes skriftlig. Klage på parkeringsgebyr rettes til parkeringsselskapet, ikke til legevakten.

Allmennlegevakten

Gjelder sykdom, vold, overgrep, livskrise og psykiske kriser behandlet ved allmennlegevakten

Send klage til:
Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo

Skadelegevakten

Send klage til:

Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål Sykehus
Ortopedisk klinikk
Seksjon for skadelegevakt
PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Psykiatrisk legevak

Send klage til:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Psykiatrisk legevakt
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Andre klagemuligheter

Hvis du har klaget og ikke er fornøyd med svaret, kan du innen tre uker sende saken til vurdering hos Statsfovalteren i Oslo og Viken.

Du har også rett til å sende klager direkte til andre. Se oversikt over klagemulighetene.