Administrasjon og klage

Avdelingene på legevakten drives av Oslo kommune eller Oslo universitetssykehus. Se kontaktinformasjon til administrasjonen og hvordan du kan klage på behandling.

  • Hvis det dreier seg om en klage, ber vi om at du kontakter oss skriftlig.
  • Klage på parkeringsgebyr rettes til parkeringsselskapet, ikke til legevakten.

Allmennlegevakten

Gjelder sykdom, vold, overgrep, livskrise og psykiske kriser behandlet ved allmennlegevakten

Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes til:

Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo

Henvendelser uten sensitive opplysninger sendes til: postmottak@hel.oslo.kommune.no

Telefon Oslo kommunes sentralbord (ikke for medisinsk hjelp): 21 80 21 80

Skadelegevakten

Henvendelser sendes til:

Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål Sykehus
Ortopedisk klinikk
Seksjon for skadelegevakt
PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Telefon Oslo universitetssykehus sentralbord (ikke for medisinsk hjelp): 91 50 27 70

Psykiatrisk legevakt

Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Psykiatrisk legevakt
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Henvendelser uten sensitive opplysninger sendes til: post.psykiskhelse@ous-hf.no

Telefon for administrative henvendelser (ikke for medisinsk hjelp): 23 02 33 00

Andre klagemuligheter

Hvis du har klaget og ikke er fornøyd med svaret, kan du innen tre uker sende saken til vurdering hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Du har også rett til å sende klager direkte til andre. Se oversikt over klagemulighetene.