Priser for stell av grav og steinarbeid

Du kan bestille sommerstell, sommerblomster, høststell med høstpynt og steinarbeid til graven.

Stell av grav

Gravplassetaten tilbyr flere tjenester tilknyttet stell av graven. Du kan velge hva som passer best til ditt behov.

Tips til stell av grav

Sommersesongen

Betaler du sommerstell innen 1. april vil vi

 • vende jorda, fylle på med plantejord og gjødsle innen 1. juni
 • vanne, kantklippe og luke i perioden mellom 1. juni og 15. september

Dersom sommerblomster er betalt, plantes disse normalt ut i perioden 1. - 15. juni. Betaler du etter 1. april, kan det medføre at vi ikke får overholdt fristene nevnt ovenfor. Vi mottar innbetalinger frem til 1. august.

Høstsesongen

Betaler du høststell med høstpynting, vil vi rydde bort sommerblomster, og vi vil plante med lyng og pynte med granbar. Høststell utføres i perioden 1. oktober og frem til midten av november. Frist for betaling av høststell med høstpynt er 1. september.

Årlig avtale

Det sendes ut egen faktura for både sommer- og høststell til fester som har betalt for tilsvarende tjenester foregående år. Ordningen er frivillig og ubetalt faktura purres ikke.

Flerårig avtale

En flerårig avtale kan inngås for fem år av gangen. Det forutsettes at graven har en gyldig festeavtale. Ved dødsfall er det mulig å inngå avtale for inntil 20 år. Det er kun ansvarlig for graven som kan inngå avtale. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Servicekontoret.

Priser for stell av grav 2023

Sommerstell fra mai til september

 • Sommerstell av plantebedet per grav: 803 kroner
 • Sommerstell av plantebedet/gravsted: 1385 kroner

Sommerstell inklusiv sommerblomster innen 15. juni

 • Sommerstell av plantebedet per grav inklusiv 9 isbegonia: 1298 kroner
 • Sommerstell av plantebedet inklusiv 9 isbegonia/gravsted: 1880 kroner

Pliktig stell av grav per år

I Oslo kommune er det vedtektsfestet at alle frittliggende graver er pålagt betaling av pliktig stell av plantebedet i festetiden utført av Gravplassetaten. Dette utføres i perioden fra mai til september.

 • Frittliggende urnegrav 1 m²: 803 kroner
 • Frittliggende urnegrav 2 m²: 1385 kroner

Salg av sommerblomster innen 15. juni

 • Alyssum/Smådodre: 37 kroner per stykk
 • Isbegonia: 55 kroner per stykk
 • Knollbegonia: 118 kroner per stykk
 • Flittig Lise: 71 kroner per stykk
 • Tåre /Fuksia: 118 kroner per stykk
 • Sølvkrans: 54 kroner per stykk
 • Solknapp/Sanvitalia: 54 kroner per stykk

Høststell før allehelgensdag

Høststell med høstpynt: 482 kroner.

Priser for steinarbeid 2023

 • Retting av boltet gravminne: 1500 kroner
 • Flytting av gravminne: 554 kroner
 • Flytting og oppsetting av gravminne: 2054 kroner
 • Transport av gravminne fra lager til graven: 748 kroner
 • Salg av gjenbruksgravminne: 11 024 kroner

Vi utfører ikke arbeid med monumenter som veier mer enn 300 kg.
Gravminnet må være godkjent og forskriftsmessig sikret.