Priser for feste, navnet minnelund og andre tjenester

Om feste (leie) av grav

Festetiden i Oslo kommune er fem år. Et feste eller leie av grav opphører når festetiden er ute. Du kan inngå en ny festeavtale dersom graven er holdt i hevd og feste av graven ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.

Vi vil varsle seks måneder før festetiden går ut, med mulighet for fornyelse av avtalen mot betaling av festeavgift. Tilbudet er frivillig og faktura purres ikke.

Når festet opphører, tilfaller graven eller gravene gravplassen. Festeren har anledning til å fjerne gravminnet og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Festeavgift 2023

Festeavgift per år per kistegrav og urnegraver i rekke

 • Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²: 361 kroner
 • Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²: 493 kroner
 • Urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 493 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 493 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²: 767 kroner
 • Kistegrav: 767 kroner
 • Reservasjon av sidegrav i kistegravsted, kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år: 15 340 kroner

Navnet minnelund

 • Navnet minnelund, engangsavgift inkl. navneplate: 9916 kroner
  • Gjelder andel av minnesmerket, beplantning, stell og vedlikehold i 20 år, samt navneskilt, inskripsjon og montering.
 • Navnet minnelund-reservasjon av plassen på minnesmerket til én fremtidig navneplate, 5 år: 665 kroner
 • Oversikt over navnet minnelund

Andre tjenester

 • Administrasjonsgebyr - kommunal besørget gravferd: 2074 kroner
 • Salg av urne. Gjelder ved overføring av asken: 182 kroner
 • Overføring av aske til godkjent urne: 548 kroner
 • Forsendelse av urne: 870 kroner
 • Transport av kiste innenfor gravplassen: 808 kroner