Voksen kirkegård

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.
Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
Besøksadresse:
Røahagan 54
0754 OSLO