Voksen kirkegård

Voksen kirkegård ble innviet i 1992. Kirkegården er i dag på ca 236 mål, hvorav 90 mål er opparbeidet.

Parkering

Besøkende parkerer ved kirken, Jarbakken 7.

Driftsbygg

Levering til driftsbygg, Røahagan 54.

Se kart over kirkegården (PDF 0,8MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Jarbakken 7
0771