Vår Frelsers gravlund

Vår Frelsers gravlund er et viktig kulturhistorisk monument. I forrige århundre var gravmonumentene en viktig del av velstående familiers ansikt utad. Både det enkelte monument og landskapets utforming, sier noe om samtidens smak gjennom nesten to århundrer.

Gravluden ble anlagt i 1807, omtrent samtidig som begynnelsen til Norges voksende industrielle utvikling, og tatt i bruk sommeren 1808.

På Vår Frelsers gravlund finner du en unik samling av gravlagte historiske kvinner og menn, som betydde noe innenfor kultur, politikk, næringsliv og offentlig liv. Her ligger Ibsen, Bjørnson og Munch begravd bare noen meter fra hverandre. Arbeiderlederen Martin Tranmæl har funnet sin evige hvile ved siden av den konservative politikeren C. J. Hambro, mens rivalene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven har fått en liten kolle mellom seg.

Se kart over gravlunden (PDF, 1MB)

Alle kan gravlegges på Vår Frelsers gravlund

Grav med gravminne på Vår Frelsers gravlund kan man få uavhengig av bosted i byen, men ikke før noen skal gravlegges. Det er kun urnebegravlelser på gravlunden.

Gravlunden har over 4500 bevaringsverdige gravminner som ikke blir fjernet etter festetiden for graven har gått ut. For å bevare gravlundens historiske særpreg er det ikke tillatt å sette opp gravminner i dagens design. Man kan overta en grav med påstående gravminne, hvor den gamle inskripsjonen er fjernet.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Søk på gravlagte i Oslo.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Akersbakken 32
0172 OSLO