Vår Frelsers gravlund

På Vår Frelsers gravlund finner du en unik samling av gravlagte historiske kvinner og menn. Her ligger Ibsen, Bjørnson og Munch begravd bare noen meter fra hverandre. Arbeiderlederen Martin Tranmæl har funnet sin evige hvile ved siden av den konservative politikeren C. J. Hambro, mens rivalene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven har fått en liten kolle mellom seg.

Se kart over gravlunden (PDF, 1MB)

Gravlunden ble tatt i bruk sommeren 1808, med presteenken Anna Thulesius som første gravlagte. Først i 1864 ble det oppført kapell på gravlunden. Inne i kapellet finner du et veggmaleri av Per Vigeland.

I 1911 var gravlunden full. Etter dette ble det bare opprettet nye gravsteder der festetiden hadde utløpt. Etter 1952 er det ikke opprettet flere gravsteder, men fra og med 2014 er det igjen mulig å få en urnegrav på Vår Frelsers gravlund.

Gravlunden har over 4500 bevaringsverdige gravminner som ikke blir fjernet etter festetiden for graven har gått ut. For å bevare gravlundens historiske særpreg er det ikke tillatt å sette opp gravminner i dagens design. Man kan overta en grav med påstående gravminne, hvor den gamle inskripsjonen er fjernet.

Grav med gravminne på Vår Frelsers gravlund kan man få uavhengig av bosted i byen, men ikke før noen skal gravlegges.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Akersbakken 32
0172 OSLO