Grorud kirkegård

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.
Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
Postadresse:
Grorudveien 8
0962 OSLO
Besøksadresse:
Grorudveien 8
0962 OSLO