Grorud kirkegård

Kirkegården er i dag på ca 30 mål og har ca 3000 graver.

Parkering

Parkeringsplass ved Grorud kirke, med innkjøring fra Pastor Blaauws vei.

Se kart over kirkegården (PDF 0,8MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Grorudveien 8
0962 OSLO
Besøksadresse:
Grorudveien 8
0962 OSLO