Gravminner

Gravminnet på en grav er festers eiendom og ansvar. Det vil si at det er fester som er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

Det kan plasseres ett gravminne på hver grav/gravsted, og navn som påføres må samsvare med navn på de gravlagte.

Montering av et nytt gravminne med sokkel, eller endring/erstatning av gravminne, må godkjennes av Gravplassetaten. Det er som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av fester.

Tele eller frost i bakken kan medføre at gravminnet kan bli skjevt /veltefarlig eller velte. Gravminnet kan bli lagt ned for å unngå ulykker. Det er fester av graven som er ansvarlig for å sette det i stand. Gjelder dette ditt gravminne, kan vi utføre opprettingen mot betaling. Vi utfører ikke arbeid med monumenter som veier mer enn 300 kg. Se vår prisliste.

Kontakt gjerne Servicekontoret, eller en valgfri steinleverandør.