Gravminner

Gravminnet på en grav er festers eiendom og ansvar. Det vil si at det er fester som er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

Montering av et nytt gravminne med sokkel, eller endring/erstatning av gravminne, må godkjennes av Gravplassetaten. Det er som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av fester.

Tele eller frost i bakken kan medføre at gravminnet kan bli skjevt /veltefarlig eller velte. Gravminnet kan bli lagt ned for å unngå ulykker. Det er fester av graven som er ansvarlig for å sette det i stand. Gjelder dette ditt gravminne, kan vi utføre opprettingen mot betaling. Se vår prisliste.

Kontakt gjerne Servicekontoret, eller en valgfri steinleverandør.