Til innhold
Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Du kan velge en fysioterapeut med kommunal avtale hvor du vil i Oslo. Du trenger ikke lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Fysioterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du etter behovsvurdering få behandling i hjemmet ditt. Ta kontakt med bydelen din.

Hva får du?

  • undersøkelse og vurdering
  • råd og veiledning
  • behandling og opptrening
  • hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis fra Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune.

Krav til søker

Du må være over 18 år. Er du under 18 år, kan du få fysioterapi for barn og unge.

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel. Norsk Fysioterapeutforbund har oversikt over hva du må betale i egenandel for forskjellige typer behandling. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. Fysioterapitjenester i hjemmet er i utgangspunktet gratis.

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.