Til innhold
Fysioterapeuter med kommunal avtale

Lindeberg Fysioterapi og Manuellterapi AS

Helsedirektoratet stenger ulike behandlingstilbud

Fra og med mandag 16. mars vedtok Helsedirektoratet å stenge offentlige og private virksomheter som har nærkontakt med brukere, slik som fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder, psykologer med mer, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Telefon

22 30 18 55

Besøksadresse

Jerikoveien 10 A, 1067 OSLO

Lindeberg Fysioterapi og Manuellterapi AS

Fysioterapeuter med avtale:

  • Astrid Narum Haga
  • Bente Rogstad
  • Hege Langaas Skogvold
  • Ragnhild Øygard
  • Nino Hadzad

Type behandlinger instituttet tilbyr:

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Mensendieck gymnastikk
  • Hjerterehablitering