Til innhold
Fysioterapi og ergoterapi

Ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Barneergoterapeutene tilbyr:

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Vurdering og trening av håndmotorikk.
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, data, daglige aktiviteter og spesialtilpassing av bil.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Ergoterapeutene samarbeider med fysioterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Finn hjelp i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen