Tvistenemd mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst

Tvistenemd mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst

Tvistenemda skal løse saker hvor det er uenighet mellom partene knyttet til enkeltpasienter, herunder tvist om betalingsplikt for uskrivningsklare pasienter. Beslutninger i nemda skal være bindene for partene. 

Medlemmer i Tvistenemda

Tvistenemda består av tre medlemmer og respektive varamedlemmer:

Leder: Gunnar Lind (pensjonert sorenskriver)

Fra spesialisthelsetjenesten: Einar Sorterup Hysing (Oslo Universitetssykehus)
Vara: Bjørn Holm (Lovisenberg Diakonale sykehus)

Fra Oslo kommune: Jon Ørstavik (Allmennlegevakten)
Vara: Finn Bovim (Bydel Grünerløkka)

 

Innsending av saker

Ved ønske om å behandle saker i tvistenemda må saksbehandlingsreglene følges.

Saksbehandlingsregler for tvistenema (PDF 29KB).

Anonymiserte saker kan sendes til: postmottak@helseetaten.oslo.kommune.no.

Saker som ikke er anonyme må sendes til:

Helseetaten, Folkehelse og omsorgsavdelingen
Tvistenemdas sekretariat
Postboks 4716
0506 Oslo


Kontaktperson

Solfrid Iversen

Telefon: 95 26 66 72

E-post:

Helseetaten, ved folkehelse og omsorgsavdelingen, har sekretariatsfunksjon for Tvistenemda. Ta kontakt med Solfrid Iversen for spørsmål.