Pasientforløp etter fall og bruddskade

Implementering av prosjekt som fikk midler i 2016. Dette prosjektet skal nå innføre kunnskapsbasert praksis og samordnet innsats i alle ledd i helsetjenesten mot et felles mål: forebygge fall og bruddskader hos eldre.

Et liknende «stor-skala» prosjekt i California reduserte antall hoftebrudd med 37 % i løpet av 5 år ved å kombinere bedre osteoporosebehandling med kunnskapsbaserte fallforebyggende tiltak i lokalsamfunnet.

Tildelte samhandlingsmidler

650 000 kr

Prosjekteier

Helseetaten seksjon for samfunnsmedisin,Oslo kommune

Prosjektansvarlig

Marit Rognerud
Telefonnummer: 466 64 139
E-post: marit.rognerud@hel.oslo.kommune.no

Samarbeidspartnere

Skadelegevakta, OUS, bydel Nordstrand og bydel Østensjø, og fastlegene i de respektive bydelene

Prosjektperiode

Start: 01.05.17
Forventet slutt: 01.12.2018