Veilednings- og utdanningsprogram for FACT-team i Diakonhjemmets sektor

Veilednings- og utdanningsprogram for FACT-team i Diakonhjemmets sektor

Prosjektgruppen har utredet mulighetene for å skreddersy et opplæringstilbud til teamet som skal arbeide med spiseforstyrrelser, personlighetsproblematikk og traumelidelser.

I Diakonhjemmets sektor opprettes det tre FACT-team.

Teamene har forskjellig målgruppe og derfor ulike faglige tilnærminger. Målgruppene er enten mennesker med psykoseproblematikk, ruslidelser eller mennesker med spiseforstyrrelser, personlighetsproblematikk og traumelidelser.

Teamets arbeidsform vil kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet.

Formålet med prosjektet er opplæring til FACT-teamene og erfaringsutveksling.

Hvem

Prosjekteier

Bydel Frogner, Oslo kommune.

Samarbeidspartnere

  • Bydel Vestre Aker
  • Bydel Ullern
  • Diakonhjemmet sykehus

Når

  • start: august 2019.
  • forventet slutt: august 2021
  • bevilgningsår: 2019

Kostnad

Kroner 320 000.


Caroline T. Nerlien

Mobilnummer: 40 60 77 97

E-post: