Veilednings- og utdanningsprogram for FACT-team i Diakonhjemmet sektor

Hva

Prosjektgruppen har utredet mulighetene for å skreddersy et opplæringstilbud til teamet som skal arbeide med spiseforstyrrelser, personlighetsproblematikk og traumelidelser.

I Diakonhjemmet sektor opprettes det tre FACT-team. Teamene har forskjellig målgruppe og derfor ulike faglige tilnærminger. Målgruppene er enten mennesker med psykoseproblematikk, ruslidelser eller mennesker med spiseforstyrrelser, personlighetsproblematikk og traumelidelser. Teamets arbeidsform vil kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet.

Formålet med prosjektet er opplæring til FACT-teamene og erfaringsutveksling.

Prosjekteier

Bydel Frogner Oslo kommune

Samarbeidspartnere

  • Bydel Vestre Aker 
  • Bydel Ullern
  • Diakonhjemmet sykehus

Projektperiode

  • Startdato: august 2019
  • Forventet slutt: august 2021
  • Bevilgningsår: 2019

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: Kroner 320 000. 

Kontakt

Caroline T. Nerlien

Mobilnummer: 40 60 77 97

E-post: