Utvikling av gode pasientforløp for barselkvinner med innvandrerbakgrunn

Hva

Prosjektet fikk ved tildeling i 2013 bevilget 850.000 kroner.

Senere søkte samme prosjekt om tilleggsmidler for å sikre implementering og evaluering av planlagte aktiviteter. Bevilgningsår: 2014.

Målgruppe for dette prosjektet er

 • Gravide og barselkvinner med innvandrerbakgrunn i bydelene Grorud, Stovner og Alna
 • Helsearbeidere som jobber innenfor svangerskaps-, føde-, og barselomsorgen

Prosjektets mål:

 • Bedre pasientforløpet for gravide og barselkvinner med innvandrerbakgrunn.
 • Utvikle rutiner og verktøy som hjelper helsearbeidere i arbeidet med gravide og barselkvinner med innvandrerbakgrunn.
 • Styrke samarbeidet mellom relevante aktører innen helsevesenet, utdannings- og forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

Hvem

Prosjekteier

 • Bydel Grorud v/ bydelsdirektør Marit Jansen

Prosjektansvarlig

Samarbeidspartnere

 • Akershus universitetssykehus
 • Helseetaten / Ressurssenter for migrasjonshelse
 • Bydel Stovner
 • Bydel Alna
 • Høyskolen Diakonova
 • Nasjonal kompetanseenhet for migrasjonshelse

Når

August 2014 - februar 2016.

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler (beløp): kroner 700 000.