Tverrfaglig familiestøtte

Hva

Mål

Å styrke foreldrekompetansen, barnets omsorgsituasjon og tilknytningsprosessen mellom foreldre og barn. Tiltaket har også som mål å forenkle og koordinere kompliserte tjenester, både for tjenesteyterne og brukerne.

Målgruppe

Gravide eller småbarnsforeldre som trenger støtte og veiledning på grunn av psykiske helse- og/eller rusutfordringer.

Hensikt

Å forebygge ruseksponering i fosterlivet og psykososiale vansker hos barn som vold, overgrep og omsorgssvikt, samt å forebygge at psykisk stress hos foreldre påvirker barnets utvikling. Hensikten er også å fremme bedre helse og tryggere oppvekstsvilkår og øke kompetansen og bevisstheten i helsetjenesten rundt disse problemstillingene.

Hvem

Prosjekteiere:

 • Kvinneklinikken OUS, klinikkleder Bjørn Busund
 • Bydelsdirektør Bydel Sagene, Morten Sanden
 • Direktør Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Kirsten Hjermstad

Samarbeidspartnere:

 • Sagene helsestasjon ved helseleder Toril Larsen
 • Sagene barnevern ved nestleder Hanne Olstad
 • BUP Nydalen ved Nina Sæther
 • Ullevål-team ved teamleder Jorid Eide
 • NAV-familieavdeling og ruskonsulent ved Turid Grundvold
 • Fastleger og lokal medisinsk senter i Bydel Sagene ved bydelsoverlege Marit Kamøy
 • Aline familieavdeling ved Helene Eide

Når

Implementeringsperiode:

 • Start: 1.06.2017
 • Forventet slutt: 31.05.2018

Kostnad

Tildelte samhandlingsmidler: kroner 1 000 000.

Prosjektsøkeransvarlig

Ellen Johannesen Nesje

Mobilnummer: 97 56 90 82

E-post: